Vägen till Kristus kapitel 2. 18.     Från sida 21 i den engelska utgåva.tillbaka

Vårt behov av Kristus

Människors drömmar om framgång är, liksom alla deras försök att förbättra mänskligheten meningslösa, om de försummar att dricka ur den enda källa, där det fallna släktet kan erhålla hopp och hjälp. "Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader." Jak. 1:17. Det finns ingen sann och ädel karaktär utom hans, och den enda vägen till Gud är Kristus. Han säger: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.