Vägen till Kristus kapitel 5. 38.     Från sida 43 i den engelska utgåva.tillbaka

Människan längtar efter Gud

GUD har sagt: ”I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta. Ty jag vill låta mig finnas av eder. " Jer. 29:13 ,14.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.