Vägen till Kristus kapitel 5. 38.     Från sida 43 i den engelska utgåva.tillbaka

Människan längtar efter Gud

Vi måste överlämna hela vårt hjärta åt Gud, annars kan aldrig den förändring ske som återställer hans avbild i oss. Av naturen är vi främmande för Gud. Den helige Ande beskriver vårt tillstånd så: "Döda genom" edra "överträdelser och synder", "hela huvudet är ju krankt, och hela hjärtat är sjukt". Vi hålls fast i "djävulens snara" i vilken vi är "fångade" så att vi "göra hans vilja". Ef. 2:1; Jes. 1:5, 6; 2 Tim. 2:26. Gud önskar hela oss, göra oss fria, men detta kräver en fullständig omskapelse, en förnyelse av hela vår natur. Därför måste vi helt överlämna oss åt honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.