Vägen till Kristus kapitel 5. 40.     Från sida 45 i den engelska utgåva.tillbaka

Människan längtar efter Gud

Tycker du att det är en alltför stor uppoffring att överlämna allt åt Kristus? Fråga då dig själv: "Vad har Kristus gjort för mig?" Guds Son gav oss allt – liv, kärlek, och han led för vår återlösning. Kan då vi som är så ovärdiga denna stora kärlek, vägra att ge honom våra hjärtan? Varje ögonblick av vårt liv har vi fått erfara hans nåds välsignelse, och just därför kan vi inte helt fatta det djup av okunnighet och misär, varifrån han har räddat oss. Kan vi se på honom, som blev plågad för våra synders skull, och ändå motstå all hans kärlek och uppoffring? När vi tänker på till vilket oändligt djup av förnedring härlighetens Herre steg ned, kan vi då klaga över, att vi inte kan få evigt liv utan strid och självförnekelse?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.