Återlösningens Historia kapitel 11. 84.     Från sida 84 i den engelska utgåva.tillbaka

Isaks Giftermål

Detta kapitel bygger på Första Moseboken 24.
Kananéerna var avgudadyrkare, och Herren hade befallt Sitt folk, att inte gifta sig med dem, annars skulle de förledas till avguderi. Abraham var gammal och väntade på döden. Isak var fortfarande ogift. Abraham fruktade det fördärvliga inflytande, som omgav Isak, och var angelägen om, att välja ut en hustru åt honom, som inte skulle leda honom bort från Gud. Han överlämnade denna sak till sin trofaste och erfarne tjänare, som rådde över allt hans gods.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.