Återlösningens Historia kapitel 11. 84.     Från sida 84 i den engelska utgåva.tillbaka

Isaks Giftermål

Abraham krävde av sin tjänare, att han högtidligt skulle svära vid Herren, att han inte skulle ta en hustru åt Isak från kananéerna, utan att han skulle uppsöka Abrahams släkt, som trodde på den sanne Guden, och där välja en hustru åt Isak. Han bjöd honom, att noga akta sig för att föra Isak till landet, som han kom ifrån; ty de var nästan alla smittade av avgudadyrkan där. I fall han inte fann en hustru åt Isak, som ville lämna sina släktingar och flytta hem till honom, skulle han vara fri från den ed, som han hade avlagt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.