Återlösningens Historia kapitel 11. 84.     Från sida 84 i den engelska utgåva.tillbaka

Isaks Giftermål

Denna viktiga sak överläts inte åt Isak, så att han finge välja själv, oberoende av sin far. Abraham sade till sin tjänare, att Gud skulle sända Sin ängel till honom, för att råda honom i hans val. Tjänaren, som betroddes med uppdraget, gav sig ut på sin långa resa. Då han kom till den ort, där Abrahams släktingar bodde, bad han innerligt till Gud om, att Han måtte vägleda honom vid valet av en hustru åt Isak. Han bad Gud om, att ge honom vissa tecken, så att han inte skulle ta fel i denna sak. Han vilade sig vid en vattenbrunn, dit många församlades. Här lade han särskilt märke till Rebeckas bedårande väsen och hövliga uppförande; och han fick alla vittnesbörd från Gud, som han hade bett om som tecken på, att Rebecka var den, som det hade behagat Gud, att utvälja till att bli Isaks hustru. Hon bjöd in tjänaren till sin fars hus. Han berättade sedan för Rebeckas far och bror om, vilket vittnesbörd han hade fått från Herren om, att Rebecka skulle bli hustru åt hans herres son Isak.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.