Återlösningens Historia kapitel 11. 85.     Från sida 85 i den engelska utgåva.tillbaka

Isaks Giftermål

Sedan sade Abrahams tjänare till dem: ”Om ni vill visa min herre kärlek och trofasthet, så säg det. Om inte, så säg mig det också, så att jag kan vända mig åt annat håll, till höger eller vänster.’” Fadern och brodern svarade: ”Detta är från Herren. Vi kan inte säga någonting till dig, vare sig ont eller gott. Se, där står Rebecka framför dig. Tag henne och gå, så att hon kan bli hustru åt din herres son, som Herren har sagt.’ När Abrahams tjänare hörde detta, föll han ner på marken inför Herren.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.