Återlösningens Historia kapitel 11. 86.     Från sida 86 i den engelska utgåva.tillbaka

Isaks Giftermål

Isaks exempel har lämnats som efterföljansvärt föredöme åt kommande släkten, i synnerhet till dem, som bekänner sig till gudsfruktan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.