Återlösningens Historia kapitel 11. 86.     Från sida 86 i den engelska utgåva.tillbaka

Isaks Giftermål

Abrahams tillvägagångssätt i Isaks uppfostran, som kom honom att älska ett ädelt lydnadens liv, har nedtecknats till gagn för föräldrar, och är ägnat att förmå dem till, att föra befälet över sina barn och hushåll, till att öva rättfärdighet och rättvisa. De borde lära sina barn, att lyda och respektera deras myndighet. Och de borde känna, att det åvilar dem ett ansvar, att påverka sina barns böjelser, så att de lär sig att älska sådana personer, som, efter deras bästa förstånd, kunde vara passande ledsagare för deras söner eller döttrar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.