Återlösningens Historia kapitel 14. 103.     Från sida 103 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Josef vandrade med Gud. Han vägrade, att låta sig övertalas vare sig genom lockelser eller hot, till att avvika från rättfärdighetens stig och överträda Guds lag. Och då han kastades i fängelse och måste lida för sin oskyldighet, gjorde han det med saktmod och utan att knorra eller klaga. Hans självbehärskning, tålamod under motgång och ståndaktiga trofasthet har skrivits ned till gagn för alla, som därefter skulle leva på jorden. Då Josefs bröder bekände sin synd för honom, tillgav han dem villigt, och visade genom sin kärlek och välgärning, att han inte umgicks med hämndgiriga tankar på grund av deras tidigare gruvliga uppförande mot honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.