Återlösningens Historia kapitel 14. 104.     Från sida 104 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

”Josef lät sin far och sina bröder bo i Egyptens land och gav dem egendom i den bästa delen av landet, i Raamses område, så som farao hade befallt. Josef försörjde sin far och sina bröder och hela sin fars hus och gav var och en underhåll efter antalet barn.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.