Återlösningens Historia kapitel 14. 104.     Från sida 104 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

”Sedan dog han och alla hans bröder, hela det släktet. Men Israels barn var fruktsamma och växte till. De förökade sig och blev mycket talrika, så att landet blev uppfyllt av dem. Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef. Han sade till sitt folk: ’Se, Israels barns folk har blivit alltför stort och mäktigt för oss. Vi skall därför gå klokt till väga med dem. Annars kanske de förökar sig ännu mer, och om det blir krig kan de gå samman med våra fiender och föra krig mot oss och sedan ge sig av från landet.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.