Återlösningens Historia kapitel 14. 105.     Från sida 105 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Förtryck
Den nye egyptiske kungen lärde sig, att Israels barn var till stor nytta i landet. Många av dem var dugliga och förståndiga arbetare, och han ville inte mista deras tjänster. Denne nye kung satte Israels barn i nivå med slavar, som hade sålt sin boskap, sina hjordar, sina åkrar och sig själva till staten. ”Man satte därför arbetsfogdar över dem och plågade dem med slavarbete. De byggde förrådsstäderna Pitom och Raamses åt farao.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.