Återlösningens Historia kapitel 14. 105.     Från sida 105 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

De tvingade deras kvinnor till, att arbeta på fälten, som om de varit trälar. Ändå blev de inte färre. Då kungen och hans styresmän såg, att de hela tiden blev flera, rådslog de sinsemellan, och tvingade dem till en viss arbetsbörda varje dag. De tänkte, att de skulle förtrycka dem med hårt arbete, och vredgades över, att deras antal inte sjönk, och deras självständighet ej sviktade.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.