Återlösningens Historia kapitel 14. 105.     Från sida 105 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Kvinnorna fruktade Gud, och gjorde inte, som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät gossebarnen leva. Kvinnorna tordes inte döda de hebréiska barnen; och eftersom de inte lydde kungens befallning, var Herren med dem. Då Egyptens kung upplystes om, att hans befallning inte blev åtlydd, blev han förfärligt vred. Han gjorde sin befallning mera tvingande och omfattande. Han ålade hela sitt folk, att hålla noggrann uppsikt och sade: ”’Alla nyfödda pojkar skall ni kasta i Nilen, men alla flickor skall ni låta leva.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.