Återlösningens Historia kapitel 14. 107.     Från sida 107 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Hennes ansträngningar upphörde inte härigenom, utan hon bad enträget till Gud om, att hennes son måtte bevaras från allt fördärvligt inflytande. Hon lärde honom, att böja knä och be till Gud, den levande Guden, ty Han allena eller ensam skulle höra honom och hjälpa honom i all nöd. Hon försökte, att inpränta avguderiets syndighet i hans sinne. Hon visste, att han snart skulle skiljas från hennes inflytande, och överlämnas till att uppfostras av den kungliga modern, samt bli omgiven av ett inflytande ägnat, att utplåna hans tro på himmelens och jordens Skapares existens.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.