Återlösningens Historia kapitel 14. 108.     Från sida 108 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Farao förväntade sig, att upphöja sin sonson till tronen. Han utbildade honom till, att fungera som Egyptens överbefälhavare, och leda dem i krig. Mose var en stor favorit inom Faraos här, och blev ärad, därför att han förde krig med stor skicklighet och klokhet. ”Och Mose blev undervisad i egyptiernas hela visdom, och han var mäktig i ord och gärningar.” Apostlagärningarna 7:22. Egyptierna betraktade Mose som en anmärkningsvärd personlighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.