Återlösningens Historia kapitel 14. 101.     Från sida 101 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

”Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. ’Lyssna’, sade han, ’jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.’ När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far honom och sade: ’Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig?’ Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade det på minnet.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.