Återlösningens Historia kapitel 14. 109.     Från sida 109 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Då Mose var fyrtio år gammal, gick han ”ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll, och när han såg att det inte fanns någon annan människa där, slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden. Nästa dag gick han ut igen och fick då se två hebreiska män i slagsmål. Då sade han till den som gjorde orätt: ’Skall du slå din landsman?’ Han svarade: ’Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptiern?’ Mose blev förskräckt och tänkte: ’Då har saken i alla fall blivit känd.’ Farao fick också höra om detta och ville döda Mose. Men han flydde undan Farao och bosatte sig i Midjans land.” Herren styrde hans steg, och han fann ett hem hos Jetro, en tillbedjare av Gud. Denne var både fåraherde och präst i Midjans land. Döttrarna skötte om hjordarna. Men snart nog sattes Mose, att ansvara för hjordarna. Mose gifte sig med Jetros dotter och stannade i Midjan under fyrtio år.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.