Återlösningens Historia kapitel 14. 111.     Från sida 111 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Den tidpunkt var nu inne, då Gud ville, att Mose skulle byta ut herdestaven mot Guds stav, som Han skulle göra kraftfull till att utföra tecken och under, för att befria Herrens folk ur förtrycket, och bevara dem mot fiendens förföljelse.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.