Återlösningens Historia kapitel 14. 111.     Från sida 111 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Mose gick med på, att utföra uppdraget. Han besökte sin svärfar, och säkrade hans samtycke till, att han skulle återvända till Egypten med sin familj. Han vågade inte berätta för Jetro om sitt budskap till Farao, för att han inte skulle vägra Mose, att ta med sig sin hustru och sina barn på ett så farligt uppdrag. Herren styrkte honom, och tog bort hans fruktan, genom att säga till honom: ”’Vänd åter till Egypten, ty alla de män som stod efter ditt liv är döda.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.