Återlösningens Historia kapitel 14. 101.     Från sida 101 i den engelska utgåva.tillbaka

Israels Barn

Josef i Egypten
Josefs bröder beslöt sig för, att döda honom, men lät sig nöja med, att sälja honom som slav, för att han inte skulle bli mäktigare, än de var. De menade sig ha förpassat honom dithän, där de inte mera skulle bli besvärade av hans drömmar, och där det var omöjligt, att de skulle bli uppfyllda. Men Gud styrde verkningarna av deras tillvägagångssätt så, att det blev ett medel till att förverkliga det, som de beslutat att det skulle förhindra – att han skulle härska över dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.