Återlösningens Historia kapitel 21. 164.     Från sida 164 i den engelska utgåva.tillbaka

Moses Synd

Detta kapitel bygger på Fjärde Moseboken 20.
Igen fördes Israels församling ut i ödemarken, till den plats, där Gud prövade dem strax efter uttåget ur Egypten. Herren gav dem vatten ur klippan, som fortsatt hade strömmat till strax innan de kom till klippan. Då såg Herren till, att den levande strömmen upphörde, för att ånyo pröva Sitt folk, för att se, om de skulle utstå trosprövningen, eller knorra emot Honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.