Återlösningens Historia kapitel 21. 164.     Från sida 164 i den engelska utgåva.tillbaka

Moses Synd

Då hebréerna blev törstiga, och de ej fann vatten, förlorade de tålamodet och glömde bort Guds kraft, som nästan fyrtio år tidigare hade gett dem vatten ur klippan. I stället för att lita på Gud, beklagade de sig inför Mose och Aron, och sade till dem: ”’Om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför Herrens ansikte!” Fjärde Moseboken 20:3. Det vill säga, de hade önskat, att de hade ingått i skaran, som utrotades genom plågan under Koras, Datans och Abirams uppror.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.