Återlösningens Historia kapitel 21. 165.     Från sida 165 i den engelska utgåva.tillbaka

Moses Synd

Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. Och Herren talade till Mose. Han sade: ’Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka.’ Då tog Mose staven, som låg inför Herrens ansikte, så som han hade befallt honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.