Återlösningens Historia kapitel 21. 165.     Från sida 165 i den engelska utgåva.tillbaka

Moses Synd

Mose förlorar Tålamodet
Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: ’Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?’ Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. Men Herren sade till Mose och Aron: ’Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.