Återlösningens Historia kapitel 21. 165.     Från sida 165 i den engelska utgåva.tillbaka

Moses Synd

Här syndade Mose. Han blev trött på folkets ständiga knorrande mot honom, och tog, på Herrens bud, staven. Men i stället för att tala till klippan, som Herren befallt honom, slog han på den med staven två gånger, efter att ha sagt: ”Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?’” Här talade han oklokt med sina läppar. Han sade inte: Gud skall nu visa Er ett annat bevis på Sin kraft, och ge Er vatten ur denna klippa. Han tillskrev inte Gud makt och härlighet, för att åter få vattnet att flyta ur den hårda klippan, och därför upphöjde han Honom inte inför folket. För detta fel från Moses sida ville Gud inte låta honom leda folket till det utlovade landet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.