Återlösningens Historia kapitel 21. 166.     Från sida 166 i den engelska utgåva.tillbaka

Moses Synd

Denna nödvändighet, att påvisa Guds kraft, innebar en stor högtidlighet; och Mose och Aron borde ha nyttjat den till, att göra ett gott intryck på folket. Men Mose blev upprörd; och i otålighet och vrede på folket, på grund av deras knorrande, sade han: ”’Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?’” Genom att ställa denna fråga, medgav han praktiskt taget inför det knotande Israel, att de hade rätt i sin anklagelse, att han fört dem ut ur Egypten. Gud hade tillgivit folket större överträdelser, än den Mose begick, men Han kunde inte fördra eller tåla synd hos en ledare för Sitt folk, som Han kunnat göra med de ledda. Han kunde inte ursäkta Moses synd, och låta honom tåga in i det utlovade landet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.