Adventbudskapet kapitel 14. 28.     Från sida 56 i den engelska utgåva.tillbaka

Plikter inför nödens tid

Herren har upprepade gånger visat mig att det strider mot Bibelns undervisning att lägga upp proviant för att säkerställa våra timliga behov under nödens tid. Jag såg att om de heliga hade lagrat upp förråd av mat eller hade grödor ute på åkrarna under nödens tid då svärd, hungersnöd och pest råder i landet, skulle det ändå tas ifrån dem av våldsverkare, och främlingar skulle bärga deras skördar på fälten. Då kommer den tid då vi helt måste lita på Gud. Han skall sörja för våra behov. Jag såg att vi inte behövde vara bekymrade varken för bröd eller vatten under den tiden. Vi kommer inte att lida någon brist eller gå hungriga, eftersom Gud är mäktig nog att duka ett bord för oss till och med i vildmarken. Skulle det bli nödvändigt kan han sända korpar med mat till oss, som han gjorde för Elia, eller låta manna regna från himlen som han gjorde för israeliterna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.