Adventbudskapet kapitel 14. 28.     Från sida 56 i den engelska utgåva.tillbaka

Plikter inför nödens tid

Hus och egendomar kommer inte att kunna nyttjas av de heliga under nödens tid, eftersom de då tvingas fly för rasande pöbelhopar. Inte heller kan deras ägodelar avyttras för att främja sanningen för vår tid under detta skede. Jag blev visad att det är Guds vilja att de heliga skall befria sig från allt som är till hinder för dem innan nödens tid kommer. De bör göra ett förbund med Gud genom offer. Har de lagt sina ägodelar på altaret och allvarligt ber Gud om vägledning att utföra sin plikt, kommer han att visa dem när de skall avyttra dem. De kommer då att vara fria utan att någonting är till hinder för dem under nödens tid.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.