Adventbudskapet kapitel 14. 29.     Från sida 57 i den engelska utgåva.tillbaka

Plikter inför nödens tid

Herren har visat mig faran av att låta våra sinnen fyllas av världsliga tankar och bekymmer. Jag såg att somligas sinnen dras bort från sanningen för vår tid och från kärleken till den Heliga Skrift genom att läsa andra spännande böcker. Andras sinnen var fyllda av bekymmer och omsorger för vad de skall äta, dricka och klä sig med. Några förlägger Kristi återkomst allt för långt in i framtiden. Tiden har gått några år längre än de hade förväntat sig, och därför tror de att den kommer att dröja några år. På så sätt leds deras sinnen bort från sanningen för vår tid till att i stället följa världen. Jag såg en stor fara i detta, eftersom sanningen för vår tid trängs undan av annat, och det blir inte någon plats kvar på pannan för den levande Gudens insegel.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.