Adventbudskapet kapitel 14. 29.     Från sida 58 i den engelska utgåva.tillbaka

Plikter inför nödens tid

Jag såg att Jesus inte skulle stanna kvar i det allra heligaste länge till och att tiden härefter endast kan bli mycket kort. De lediga stunder som vi har borde därför användas till att studera Bibeln, vilken skall döma oss på den yttersta dagen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.