Adventbudskapet kapitel 14. 29.     Från sida 58 i den engelska utgåva.tillbaka

Plikter inför nödens tid

Mina kära bröder och systrar, låt Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd ständigt vara i era tankar, och låt dem tränga ut världsliga tankar och bekymmer. Låt dem vara ämnet för era tankar då ni står upp och då ni går till vila. Lev och verka helt med Människosonens ankomst för ögonen. Den tid det tar för beseglingen är mycket kort och kommer snart att vara förbi. Nu är det tid för oss att göra vårt val och grundfästa vår kallelse, nu medan de fyra änglarna håller tillbaka de fyra vindarna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.