Adventbudskapet kapitel 22. 39.     Från sida 77 i den engelska utgåva.tillbaka

Till läsaren av denna bok

Till dem som tänker sprida denna lilla bok, vill jag säga att den endast är ämnad för dem som är uppriktiga, och inte för dem som förlöjligar det som hör Guds Ande till.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.