Adventbudskapet kapitel 23. 40.     Från sida 79 i den engelska utgåva.tillbaka

Ellen G Whites drömmar

Inte långt därefter fick jag en annan dröm. Jag tyckte mig sitta i yttersta förtvivlan med ansiktet i händerna och tänkte: Om Jesus vore på jorden så skulle jag gå till honom, kasta mig ned för hans fötter och berätta om alla mina lidanden. Han skulle inte vända sig från mig utan skulle visa förbarmande mot mig, och jag skulle alltid älska och tjäna honom. Just då öppnades en dörr och en ståtlig person med vackra ansiktsdrag kom in. Han såg med medlidande på mig och sade: ”Vill du se Jesus? Han är här och du kan träffa honom om du vill. Ta allt vad du äger och följ med mig”.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.