Adventbudskapet kapitel 24. 42.     Från sida 84 i den engelska utgåva.tillbaka

William Millers dröm

Därefter kallade han på mig att ”komma och se”.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.