Adventbudskapet kapitel 29. 52.     Från sida 112 i den engelska utgåva.tillbaka

Särskilda åtgärder

Jag såg att Guds tjänare inte bör gå över samma fält gång på gång, utan i stället söka människor på nya platser. De som redan har grundats i sanningen bör inte längre kräva så mycket av deras insats. De förväntas kunna stå ensamma, och styrka andra i sin omgivning, under tiden som Guds budbärare besöker mörka och obearbetade platser. Där kan de i stället upplysa dem som ännu inte fått höra sanningen för vår tid.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.