Adventbudskapet kapitel 29. 52.     Från sida 112 i den engelska utgåva.tillbaka

Särskilda åtgärder

Vi måste helgas genom sanningen och vara helt överlämnade åt Gud. Då kan vi leva ut vår heliga bekännelse och Herren kan sända större ljus över oss, så att vi kan se ljuset i hans ljus och få styrka av hans kraft. Varje stund som vi inte är på vår vakt blir vi en måltavla för fiendens angrepp och står i fara att bli övervunna av mörkrets makter. Satan beordrar sina änglar att utnyttja varje tillfälle att besegra alla som de kan övervinna. De har i uppdrag att ta reda på den benägenhet att gå sina egna vägar, samt de invanda synder som de har vilka bekänner sig till sanningen, och inhölja dem i mörker så att de upphör att vara vaksamma. Syftet är att de skall vanhelga det verk de bekänner sig älska och förorsaka församlingen sorg. Dessa ovaksamma och vilseförda människor blir då alltmer förmörkade, och himlens ljus tonar bort ifrån dem. De kan inte längre se sina invanda synder. Satan väver sitt nät runt omkring dem, och de blir fångade i hans snara.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.