Adventbudskapet kapitel 29. 54.     Från sida 112 i den engelska utgåva.tillbaka

Särskilda åtgärder

Många av dessa så kallade kristna klär sig, talar och uppför sig på samma sätt som världen. Den enda skillnaden mellan dem och världen är deras bekännelse. Trots att de utger sig för att vänta på Kristi återkomst, rör sig deras samtal enbart om jordiska ting och inte om himmelska. Men dessa som säger att de ”väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst”, ”hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva?” (2 Pet. 3:11, 12). ”Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren” (1 Joh. 3:3). Det är uppenbart att många, som kallar sig adventister, mer ägnar sig åt att pryda sitt yttre för att se bra ut i världens ögon, än att lära sig från Guds Ord hur de kan få hans bifall.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.