Adventbudskapet kapitel 32. 62.     Från sida 121 i den engelska utgåva.tillbaka

Guds gåva till människor

Men den uppgift som änglarna fått var att färdas upp och ner med en härlighetens styrkande balsam som kunde ge lindring åt Guds Son i hans lidande här på jorden. De betjänade Jesus. Deras uppgift var också att vakta och hålla dem som var föremål för nåden borta från de onda änglarna och från det mörker som Satan hela tiden försökte omge dem med. Jag såg att det var omöjligt för Gud att ändra sin lag för att rädda den förlorade döende mänskligheten - därför tillät han sin älskade Son att dö för människornas överträdelser.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.