Adventbudskapet kapitel 37. 73.     Från sida 154 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristi första ankomst

Jag såg att den mest oansenlige av Jesu lärjungar, som såg de under han gjorde och hörde hans trösterika ord, var större än Johannes döparen. Det innebar att de var mer upphöjda och ärade och hade mer glädje i sina liv.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.