Adventbudskapet kapitel 5. 18.     Från sida 35 i den engelska utgåva.tillbaka

Efterföljande syner

Guds Sons röst uppväckte de heliga som var avsomnade och klädde dem i odödlig härlighet. De levande heliga blev förvandlade på ett ögonblick och hämtades, tillsammans med de uppståndna, upp på en vagn av moln. Den såg obeskrivligt vacker ut då den färdades uppåt. På vagnens båda sidor satt vingar och under den fanns hjul. Då vagnen for uppåt ropade hjulen: ”Helig”, och då vingarna rörde sig, ropade de: ”Helig”, och den heliga änglaskaran omkring molnet ropade: ” ’Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige’ ” (Upp. 4:8)! De heliga på molnet ropade: ”Äran tillhör Gud!” och vagnen for upp till den heliga staden. Jesus öppnade den gyllene stadens portar och förde oss in. Här blev vi hälsade välkomna eftersom vi hade hållit ”Guds bud” (Upp. 14:13) och hade ”rätt till livets träd” (Upp. 22:14).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.