Adventbudskapet kapitel 5. 17.     Från sida 32 i den engelska utgåva.tillbaka

Efterföljande syner

I det allra heligaste såg jag en ark. Överdelen och sidorna var av renaste guld, och vid båda kortsidorna stod en vacker kerub som bredde ut sina vingar över arken. De vände sina ansikten mot varandra och deras blickar var riktade nedåt. Mellan änglarna stod ett rökelsekar av guld och över arken, där änglarna stod, fanns ett obeskrivligt strålande ljus av härlighet som liknade en tron, på vilken Gud satt. Jesus stod vid arken och då de heligas böner kom upp till honom steg rök upp från rökelsen i rökelsekaret, och Jesus bar fram denna rökelse tillsammans med deras böner till sin Fader.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.