Adventbudskapet kapitel 56. 112.     Från sida 235 i den engelska utgåva.tillbaka

Den första ängelns budskap

Satan och hans änglar triumferade över dem, och de som inte ville ta emot budskapet gratulerade sig själva för sitt förutseende omdöme och klokhet att inte ha trott på bedrägeriet, som de kallade det. De insåg inte att de hade förkastat Guds råd angående dem, och att de samarbetade med Satan och hans änglar för att förvirra Guds folk, som levde i överensstämmelse med det budskap som hade sänts från himlen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.