Adventbudskapet kapitel 6. 19.     Från sida 38 i den engelska utgåva.tillbaka

Beseglingen

Jag frågade ängeln som var med mig om betydelsen av vad jag hört, och vad de fyra änglarna stod i begrepp att göra. Han sade att det var Gud som hållit tillbaka makterna och att han hade anförtrott åt sina änglar att kontrollera händelsernas utveckling på jorden. De fyra änglarna hade makt från Gud att hålla tillbaka de fyra vindarna, som de just skulle släppa lösa. Men medan deras händer höll på att lösa de fyra vindarna och dessa just skulle till att blåsa, såg Jesus med sina kärleksfulla ögon på den kvarleva av sitt folk som ännu inte var beseglad. Därefter lyfte han sina händer till Fadern och åberopade sitt utgjutna blod för dem. En annan ängel fick då befallning om att snabbt flyga bort till de fyra änglarna och be dem hålla tillbaka vindarna till dess att Guds tjänare var tecknade med den levande Gudens insegel på sina pannor.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.