Adventbudskapet kapitel 7. 20.     Från sida 39 i den engelska utgåva.tillbaka

Guds kärlek till sitt folk

Jag har sett vilken stor och öm kärlek Gud har till sitt folk. Jag såg änglar sväva över de heliga med sina vingar utbredda omkring dem. Var och en av de heliga hade en ängel som följde dem. Om de heliga grät av missmod eller var i någon fara flög änglarna, som ständigt vakade över dem, med hast upp till himlen och meddelade detta. Då slutade änglarna i staden att sjunga. Därefter gav Jesus en annan ängel i uppdrag att fara ned till jorden för att uppmuntra, vaka över och söka hindra de heliga från att lämna den smala vägen. Men om de inte brydde sig om dessa änglars vaksamma omsorg och inte lät sig uppmuntras av dem, utan fortsatte på fel väg, blev änglarna ledsna och grät. De flög då tillbaka till himlen med denna information, och alla änglar i staden grät. Sedan sade de med hög röst: ”Amen”. Men om de heliga fäste blicken på belöningen som väntade dem och ärade Gud genom att prisa honom, bar änglarna de glada nyheterna till staden. Då spelade änglarna i staden på sina gyllene harpor och sjöng med hög röst: ”Äran tillhör Gud!” och de himmelska salarna genljöd av deras vackra sånger.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.