Adventbudskapet kapitel 7. 20.     Från sida 39 i den engelska utgåva.tillbaka

Guds kärlek till sitt folk

I den heliga staden råder fullkomlig ordning och harmoni. Alla änglar som har i uppdrag att besöka jorden har ett gyllene kort som de visar upp för änglarna vid stadsportarna när de går in och ut. Himlen är en underbar plats. Jag längtar efter att komma dit och se min älskade Frälsare som gav sitt liv för mig, och jag längtar efter att bli förvandlad till hans härliga avbild. Å, om jag hade ord som kunde beskriva den tillkommande världens härlighet! Jag törstar efter de levande vattenströmmarna som ger liv och glädje åt vår Guds stad.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.