Adventbudskapet kapitel 7. 20.     Från sida 39 i den engelska utgåva.tillbaka

Guds kärlek till sitt folk

Herren lät mig också se andra världar. Jag fick vingar och en ängel följde mig från staden till en plats som var ljus och underbar. Gräset där var levande grönt och fåglarna sjöng en ljuvlig sång. Invånarna var av alla storlekar. De var ädla, majestätiska och kärleksfulla, och bar Jesu uttryckliga avbild. Deras ansikten strålade av helig glädje, ett uttryck för den frihet och lycka som rådde där. Jag frågade en av dem varför de var så mycket kärleksfullare än de som levde på jorden. Svaret lydde: ”Vi har levt i fullkomlig lydnad för Guds bud och har inte fallit genom olydnad, som de har gjort som bor på jorden”. Sedan fick jag se två träd. Det ena av dem var mycket likt livets träd som fanns i staden. Båda trädens frukter såg härliga ut, men de kunde bara äta av frukten på det ena trädet. De hade möjlighet att äta av bådas frukt, men var förbjudna att äta av det ena. Ängeln som var med mig sade då: ”Ingen här har smakat av den förbjudna frukten. Om de gjorde det skulle de falla”.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.