Adventbudskapet kapitel 7. 20.     Från sida 39 i den engelska utgåva.tillbaka

Guds kärlek till sitt folk

Sedan blev jag förd till en värld som hade sju månar. Där såg jag den trogne Enok som hade blivit levande förvandlad. Han bar en mycket vacker palmkvist i sin högra hand. På varje blad stod skrivet: ”Seger”. Omkring huvudet hade han en skinande vit krans som bar löv, och mitt på varje löv stod skrivet: ”Renhet”. Omkring kransen satt ädelstenar som hade olika färger. De sken klarare än stjärnorna och reflekterade sitt ljus på bokstäverna så att de framträdde starkare. Bak på hans huvud hade han ett band som höll ihop kransen och på bandet stod det skrivet: ”Helighet”. På kransen satt en vacker krona som lyste klarare än solen. Jag frågade honom om det var hit han blev förd när han lämnade jorden. Han svarade: ”Nej, staden är mitt hem. Jag är här på besök”. Men han gick omkring som om han varit fullkomligt hemmastadd här.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.